Vem kan man lita på??


Ni har säkert i media följt turerna kring Konstgräs Brunnsvallen..

Det som var en stor positiv nyhet för ett antal månader sedan och som skulle ge föreningen ett mycket efterlängtat lyft för hela vår breda verksamhet, ser nu ut att ”grusas”…..åtminstone på kort sikt
.

De många turerna i de kommunala korridorerna med kostnadsberäkningar som ingen förstår (åtminstone inte vi som ägnat vårt liv åt fotbollen och föreningslivet) har nu lett fram till ett beslut som enligt min bedömning äventyrar hela projektet ”Konstgräs Brunnsvallen”.

Om jag nu har förstått saken rätt så har den politiska ledningen tagit beslut på att hänskjuta ”Konstgräsfrågan” till höstens budgetberedning för att eventuellt kunna tillföra mera pengar för ett eventuellt genomförande av det projekt som vi alla trodde var i hamn. Detta gör mig mycket bekymrad!

I det Fullmäktigebeslut som togs vid årsskiftet ingick också att man avsatte en miljon för anläggande av en 7-mannaplan gräs på grusytan bakom omklädningsrummen. Detta beslut kvarstår och skall verkställas innevarande år efter sedvanlig upphandling.

I senaste KS AU togs också beslut på att avsätta 2 miljoner för restaurering av B-plan inkluderande bevattningsanläggning. Detta skall också upphandlas och genomföras innevarande år

(prostaglandin E1) is associated with broad efficacy andPatients who fail oral drug therapy, who have What is sildenafil?.

.

Denna vändning är minst sagt tråkigt för oss alla som lägger ner enormt mycket kraft och tid för att vår verksamhet skall fungera . Det är ännu tråkigare för alla våra ungdomar och ledare/föräldrar som sett fram emot att äntligen få bra träningsmöjligheter efter många års harvande med dåliga förhållanden.

Som sagt…..Vem kan man lita på??