Anmälan till ”Landslagets” Fotbollskola 2018

Ronneby BK arrangerar ”Landslagets” Fotbollsskola 2018 under vecka 25 och 26.

Länk till anmälan ”Landslagets” Fotbollsskola 2018

Ev. frågor RBK:s kansli, Lennart, tel 141 33