Mörrums GoIS FK

#Tillsammans

Mörrums GoIS FK skänker 5 000 kronor till Ronneby BK som en hjälp i att återuppbygga det som blivit förstört i branden och hoppas att fler föreningar också visar prov på sin lojalitet och solidaritet mot en förening som hamnar i olyckliga omständigheter

.

Det är stora värden som gått till spillo i en förening som liksom vi i Mörrums GoIS FK, arbetar hårt för att kunna finansiera kostnaderna för en omfattande verksamhet där inte minst ungdomsverksamheten är en mycket viktig del

• Smokingthe disorder. Consistency is a part of the definition of How to use sildenafil citrate tablets.

.

Vårt bidrag gör inte den stora skillnaden för RBK men med bidrag från fler föreningar ger det alldeles säkert en bra start i återuppbyggnaden men också och kanske inte minst också en signal som visar prov på en lojalitet idrottsföreningar emellan, som försöker hjälpa varandra i svåra tider
.

Det är på intet sätt som så att vi har ett överflöd av pengar i vår förening men denna insats ligger helt i linje med de värderingar vi Gojsare med stolthet står för och det är därför en självklarhet för oss att ställa upp för Ronneby BK.   2017-01-04 // Mörrums GoIS FK

Ronneby BK tackar Mörrums GOIS för deras omtanke i denna svåra situation som RBK hamnat i. Med föreningar med stor medmänsklighet som Mörrum gör att vi i Ronneby BK får in energi för att klara av den svåra tid som väntar föreningen, den stärker även känslan av att vår förening och dess medlemmar
är uppskattade ute i Fotbollsblekinge.

Tack ännu en gång!

Ronneby BK:s styrelse, spelare, ungdomsspelare och medlemmar!