Mörrums GoIS FK

#Tillsammans

Mörrums GoIS FK skänker 5 000 kronor till Ronneby BK som en hjälp i att återuppbygga det som blivit förstört i branden och hoppas att fler föreningar också visar prov på sin lojalitet och solidaritet mot en förening som hamnar i olyckliga omständigheter.

Det är stora värden som gått till spillo i en förening som liksom vi i Mörrums GoIS FK, arbetar hårt för att kunna finansiera kostnaderna för en omfattande verksamhet där inte minst ungdomsverksamheten är en mycket viktig del.

Vårt bidrag gör inte den stora skillnaden för RBK men med bidrag från fler föreningar ger det alldeles säkert en bra start i återuppbyggnaden men också och kanske inte minst också en signal som visar prov på en lojalitet idrottsföreningar emellan, som försöker hjälpa varandra i svåra tider.

Det är på intet sätt som så att vi har ett överflöd av pengar i vår förening men denna insats ligger helt i linje med de värderingar vi Gojsare med stolthet står för och det är därför en självklarhet för oss att ställa upp för Ronneby BK.   2017-01-04 // Mörrums GoIS FK

Ronneby BK tackar Mörrums GOIS för deras omtanke i denna svåra situation som RBK hamnat i. Med föreningar med stor medmänsklighet som Mörrum gör att vi i Ronneby BK får in energi för att klara av den svåra tid som väntar föreningen, den stärker även känslan av att vår förening och dess medlemmar
är uppskattade ute i Fotbollsblekinge.

Tack ännu en gång!

Ronneby BK:s styrelse, spelare, ungdomsspelare och medlemmar!