Medlemsavgift 2018

Dags att betala medlemsavgift.
Vi har skickat ut inbetalningskort till våra medlemmar.

Om ni är ny medlem.
Betala till Bankgiro 5645-3319.
Ange namn, adress, postadress, person nr samt medlemskategori

Följande medlemsavgifter gäller 2018
Familjekort
1.400 kr
Ungdom 16 år – Vuxen
1.000 kr
Ungdom 13 – 15 år (född -03 till -05)
800 kr
Ungdom 9 – 12 år (född -06 till -09)
600 kr
Ungdom 8 år (född -10 och senare)
Träningspaket ingår: tröja, byxa och strumpor
450 kr
Stödjande, fri entré
450 kr
Stödjande familj, ej fri entré
300 kr
Stödjande, ej fri entré
200 kr
Medlemsavgiften betalas till RBK:s Bankgiro 5645-3319