Medlemsavgift 2019

Dags att betala medlemsavgift.
Vi har skickat ut inbetalningskort till våra medlemmar

Om ni är ny medlem.
Betala till Bankgiro 5645-3319.
Ange namn, adress, postadress, person nr samt medlemskategori

Följande medlemsavgifter gäller 2019
Familjekort
1.400 kr
Ungdom 16 år – Vuxen
1.000 kr
Ungdom 13 – 15 år (född -04 till -06)
800 kr
Ungdom 9 – 12 år (född -07 till -10)
600 kr
Ungdom 8 år (född -11 och senare)
Träningspaket ingår: tröja, byxa och strumpor
450 kr
Stödjande, fri entré
450 kr
Stödjande familj, ej fri entré
300 kr
Stödjande, ej fri entré
200 kr
Medlemsavgiften betalas till RBK:s Bankgiro 5645-3319