Medlemsavgift 2020

Dags att betala medlemsavgift

Vi har skickat ut inbetalningskort till våra medlemmar

Om ni är ny medlem.
Betala till Bankgiro 5645-3319.
Ange namn, adress, postadress, person nr samt medlemskategori

Följande medlemsavgifter gäller 2020
Familjekort
1.400 kr
Ungdom 16 år – Vuxen
1.000 kr
Ungdom 13 – 15 år (född -05 till -07)
800 kr
Ungdom 9 – 12 år (född -08 till -11)
600 kr
Ungdom 8 år (född -12 och senare)
Träningspaket ingår: tröja, byxa och strumpor
450 kr
Stödjande, fri entré
450 kr
Stödjande familj, ej fri entré
300 kr
Stödjande, ej fri entré
200 kr
Medlemsavgiften betalas till RBK:s Bankgiro 5645-3319