Medlemsavgift 2021

Dags att betala medlemsavgift

Vi har skickat ut inbetalningskort till våra medlemmar

Om ni är ny medlem. Betala till Bankgiro 5645-3319
Ange namn, adress, postadress, person nr samt medlemskategori

Följande medlemsavgifter gäller 2021
Familjekort
1.400 kr
Ungdom 16 år – Vuxen
1.000 kr
Ungdom 13 – 15 år (född -06 till -08)
800 kr
Ungdom 9 – 12 år (född -09 till -12)
600 kr
Ungdom 8 år (född -13 och senare)
Träningspaket ingår: tröja, byxa och strumpor
450 kr
Stödjande, fri entré
450 kr
Stödjande familj, ej fri entré
300 kr
Stödjande, ej fri entré
200 kr
Medlemsavgiften betalas till RBK:s Bankgiro 5645-3319