Nytt projekt på Brunnsvallen

Nytt samarbete på Brunnsvallen är på gång.
Under våren kommer Ronneby Bollklubb tillsammans med BIU- Blekinge integrations och utbildningscentrum (Ronneby kommun), starta ett samarbetsprojekt. BIU jobbar med integrationsfrågor och undervisar i samhällsorientering för nyanlända till Blekinge.
Vår kontaktperson från BIU är Mohamad Farhat. Han kommer tillsammans med bla. Henrik Ingvarsson och Mikael Håkansson dra igång detta projekt under maj månad.
Projektet kommer bla innebära att vi under året kommer få möjlighet att ha en nystartsarbetare på Brunnsvallen. Vi vill med projektet skapa broar mellan nyanlända och det svenska samhället, vi är helt övertygade om att föreningslivet är en dörr för nyanlända att komma in i det svenska samhället.
Genom föreningslivet kan nyanlända skapa det sociala nätverk som de behöver, skapa nya vänner för att träffas och prata svenska och kan därmed integrera sig i samhället.
Vi ser också möjlighet till att skapa en kommunikation med de ungdomar som tränar och befinner sig på Brunnsvallen. Många av de som befinner sig på Brunnsvallen bor i närområdena kring Brunnsvallen.
Vi har haft en del störningar på Brunnsvallen under de senaste åren så vi tror att detta projekt kan bli en effektiv länk mellan oss och de som bor och befinner sig i bostadsområdet.
Med rätt information på modersmål för ny anlända kan vi skapa bättre kommunikation och dialog och ökat samarbete och förståelse för föreningslivet.
Den som anställs med nystartjobb kan ordna aktiviteter för ungdomar.

Vi ser fram emot detta samarbete, håll utkik efter mer info.
Ronneby Bollklubb